Om kinderen zo goed mogelijk te begeleiding in hun ontwikkeling, werkt Delftse peuterspeelscholen samen met andere organisaties.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De medewerkers van de JGZ kijken welke peuters in aanmerking komen voor een VVE verwijzing. De jeugdverpleegkundige van het JGZ kan tijdens de spelinloop op de groep aanwezig zijn om ouders te woord staan over eventuele vragen over ontwikkeling en opvoeding. Ook verzorgen zij ouderbijeenkomsten over een opvoedkundig onderwerp voor de ouders op locatie.

De basisscholen

Elke voorschool werkt samen met één of meerdere basisscholen om een doorgaande lijn voor de peuters te waarborgen. Zo wordt de overstap naar de basisschool veel makkelijker!

Openbare bibliotheek Delft (DOK)

De afdeling Taalladder verzorgt de boekencollectie in de groep en voorziet de groepen van themaboeken en praatplaten die aansluiten bij de thema’s. Zij verzorgen voor vijf thema’s ook de thematassen die uitgeleend worden aan ouders. De pedagogisch medewerkers krijgen regelmatig een workshop van DOK om hun kennis op het gebied van voorlezen en geletterdheid te vergroten. Voor de ouders verzorgen zij jaarlijks een workshop over het belang van voorlezen.
DOK zorgt ook voor Taalvisite waarbij een vrijwilliger 15 weken in een gezin kan komen voorlezen om ouders te ondersteunen in het voorlezen aan hun peuter. De pedagogisch medewerkers melden in overleg met ouders de gezinnen aan die in aanmerking komen voor Taalvisite.

Homestart van Humanitas

Vrijwilligers van Homestart kunnen een jaar lang een dagdeel in de week een gezin komen ondersteunen bij diverse hulpvragen van ouders. De ouder formuleert de vraag in samenspraak met de coördinator van Homestart. De ouders kunnen zichzelf aanmelden of de pedagogisch medewerker kan de aanmelding verzorgen als ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.

Integrale Vroeghulp

Als er in de ontwikkeling en/of het gedrag van peuters signalen zijn die beter in kaart gebracht moeten worden dan kan deze vraag in samenwerking met ouders voorgelegd worden aan het team van Integrale Vroeghulp.

Delft Support

Aan elke vroeg- en voorschool is een vaste medewerker van Delft Support verbonden, deze medewerker kan ingeschakeld worden als ouders aangeven dat zij graag ondersteuning in de opvoeding willen en deze vraag te complex is om te bespreken in het korte consult met de medewerker van de JGZ.

Spel aan Huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding.