Konnect

Voor ouders is het leuk om te zien wat de kinderen allemaal meemaken op de voorschool. Daarom werken wij op alle locaties met de Ouderapp van Konnect. Via deze app kunnen de ouders alle ontwikkelingen op de voorschool volgen. De pedagogisch medewerkers plaatsen regelmatig berichten en foto’s. Op deze manier zijn ouders altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de voorschool. Nieuwe ouders worden automatisch uitgenodigd om deel te nemen aan Konnect. Ouders krijgen alleen toegang tot de groep waar hun kind geplaatst zit.

Inloggen op Konnect

Oudercommissie

Op iedere voorschool willen wij graag een oudercommissie. De ouders die in deze commissie zitten denken mee over het beleid en ondersteunen bij activiteiten. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de oudercommissie, dan kunt u zich aanmelden bij de medewerkers van de locatie.

Als er op een locatie te weinig ouders interesse hebben om een oudercommissie te vormen, vinden wij het toch belangrijk dat u als ouder mee kunt denken. U kunt dit doen door jaarlijks de ouderenquête in te vullen. Via Konnect worden de uitslagen van de ouderenquête gedeeld.

Klachten

Bij voorkeur bespreken ouders een klacht eerst met de medewerkers van de betreffende locatie. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan er een formele klacht worden ingediend via info@delftsepeuterspeelscholen.nl. Na ontvangst van een formele klacht neemt de directie contact met u op om de klacht te bespreken. Samen wordt gezocht naar een oplossing om de klacht tot tevredenheid af te handelen.

Delftse peuterspeelscholen is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

Heeft u suggesties, tips of klachten, mailt u dan naar info@delftsepeuterspeelscholen.nl. Deze worden door ons zeer gewaardeerd. Het geeft ons de gelegenheid de kwaliteit op onze voorscholen nog verder te verhogen.