Prachtig resultaat onderzoek onderwijsinspectie

Meer nieuws

16 november 2022

De inspectie van het onderwijs is bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van voorschoolse educatie in heel Nederland. Locatie Open Hoek is door een steekproef uitgekozen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en direct na het onderzoek liet de onderwijsinspecteur weten positief te zijn. De inspecteur gaf aan dat het aanbod uitgebreid, rijk en passend is en dat er hoge verwachtingen zijn voor de brede ontwikkeling van de kinderen.

In het definitieve rapport van dit onderzoek heeft de inspecteur de volgende uitspraken opgenomen:

“de pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer en houden uitstekend rekening met wat de peuters nodig hebben. Dit komt omdat zij de peuters goed kennen en hun spel daarop afstemmen”

“De pedagogisch medewerkers gebruiken veel taal zodat de peuters nieuwe (Nederlandse) woorden leren”

“De sfeer in de groep vinden we prettig. De pedagogisch medewerkers gaan op een positieve manier met de peuters om. De pedagogisch medewerkers zorgen er met veel aandacht voor dat ouders weten hoe het met hun peuter gaat”

“We vinden het mooi om te zien dat de pedagogisch medewerkers ouders stimuleren om thuis met hun peuter te spelen en hen nieuwe dingen te leren die ook op het kinderdagverblijf aan de orde komen”

“Wat kan beter? Wij hebben geen zaken gezien die om opvolging vragen”

Wij zijn uiteraard zeer trots op de uitkomst van dit onderzoek. De medewerkers op al onze locaties werken elke dag hard om dit prachtige resultaat te bereiken. Wij vinden het fijn dat de onderwijsinspectie dit op deze manier heeft bevestigd.