Wat is het verschil tussen een peuterspeelzaal en een voorschool?

De peuterspeelzaal van vroeger heeft zich ontwikkeld tot voorschool, een plek waar pedagogisch medewerkers de peuters spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en peuters worden voorbereid op de basisschool.

Het verschil tussen een voorschool en een kinderopvang?

Een voorschool is een plek waar pedagogisch medewerkers de peuters spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en de peuters worden voorbereid op de basisschool. Met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-programma Piramide nemen kinderen deel aan educatieve activiteiten om een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen. Bij een kinderopvang staat het welzijn van kinderen centraal terwijl hun ouders of verzorgers aan het werk zijn. Hoewel kinderopvang ook educatieve activiteiten kan aanbieden, ligt de nadruk op toezicht, spelen en het vervullen van de dagelijkse behoeften van de kinderen.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind op elk gewenst moment inschrijven. Dit kan al vanaf de geboorte nadat uw kind een BSN heeft ontvangen, maar kan uiteraard ook later. Houdt u wel rekening met eventueel wachttijden.

Zijn er wachttijden en hoe lang is de wachttijd voor mijn kind?

Sommige locaties hebben direct plaats beschikbaar, andere locaties hebben wachtlijsten. Wilt u weten of er voor de locatie van uw voorkeur een wachtlijst bestaat, neem dan contact op met ons kantoor via 015-2148448.

Kan ik een rondleiding krijgen?

U bent van harte welkom voor een rondleiding. Neem hiervoor tijdens openingstijden contact op met de locatie van uw voorkeur.

Ik wil graag andere dagen, kan dat?

Op al onze voorscholen werken wij met twee vaste groepen.

Kinderen die geplaatst zitten in groep 1 komen op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Kinderen die geplaatst zitten in groep 2 komen op dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.30 uur.

Het is niet mogelijk om een andere combinatie van dagen te kiezen.

Op welke datum kan mijn kind starten?

Een plaatsing start op de 1e of de 16e van de maand. Valt de 1e of de 16e van de maand niet op een dag dat uw kind naar de voorschool gaat, dan start uw kind de eerstvolgende mogelijkheid na deze datum.

Wanneer krijg ik een intakegesprek?

Het intakegesprek vindt plaats voor de eerste dag van de plaatsing. De voorschool neemt voorafgaand aan de plaatsing contact met uw op om een intakegesprek af te spreken. Hierna ontvangt uw ter bevestiging een welkomstkaart.

Wat moet ik meenemen naar de voorschool?

Eten en drinken krijgt uw kind op de voorschool en hoeft u niet mee te geven behalve bij allergieën en speciale diëten.

Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, zijn er op de voorschool luiers beschikbaar in de meest gangbare maten. Heeft uw kind geen gangbare maat of draagt uw kind een speciale luier, dan wordt u verzocht een eigen luier mee te nemen.

Kinderen knoeien wel eens of hebben soms een ongelukje. Daarom is het belangrijk dat er reservekleding op de groep aanwezig is. Aan ouders wordt gevraagd ervoor te zorgen dat er altijd een setje schone kleding in de juiste maat op de voorschool aanwezig is.

Ik kom NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, wat zijn dan de kosten voor de voorschool?

Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en woonachtig bent in Delft, dan is Tabel 1 op u van toepassing. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het bruto gezinsinkomen welke op de Inkomensverklaring(en) van beide ouders/verzorgers (voorheen IB60 formulier) staat vermeld. Deze Inkomensverklaring(en) is/zijn op te vragen bij de Belastingdienst. Daarnaast vult u een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in en levert deze samen met uw Inkomensverklaring bij ons in.

Ik kom WEL in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, wat zijn dan de kosten voor de voorschool?

Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 2 op u van toepassing. U vraagt dan kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. De bedragen van Tabel 2 zijn brutobedragen. Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De aanvraag dient te gebeuren tot uiterlijk 3 maanden na de maand waarin uw kind op de voorschool is gestart. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag berekenen op www.toeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag app. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800-0543.

Ik heb een VVE verwijzing ontvangen, wat betekent dit?

Als u voor uw peuter een VVE verwijzing vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft ontvangen, is het belangrijk dat u deze zo snel mogelijk bij ons inlevert. Peuters die op indicatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een VVE verwijzing hebben ontvangen, kunnen vanaf de leeftijd van ruim 3 jaar uitbreiding van de opvanguren aangeboden krijgen (zie VVE). Bij ontvangst van een VVE verwijzing plaatsen wij een kind op de wachtlijst voor deze uitbreiding. Hoe sneller wij de VVE verwijzing ontvangen, hoe groter de kans dat de plaatsing voor uw kind met 3 jaar en 1,5 maanden uitgebreid kan worden. Bij beschikbaarheid ontvangt u van ons een aanbod.

Ik woon niet in Delft, kan ik dan toch gebruik maken van één van jullie voorscholen en wat zijn dan de kosten?

Als u niet woonachtig bent in Delft, kunt u ook gebruik maken van onze voorscholen. Tabel 2 is dan op u van toepassing.

Moet ik de voorschool stopzetten als mijn kind 4 jaar wordt?

Nee, wanneer uw kind 4 jaar wordt en overgaat naar de basisschool wordt de plaatsing automatisch door ons stopgezet in de eerst volgde periode na de 4e verjaardag. Dit is op de eerstvolgende 1e of 16e dag van de maand.
Indien u Kinderopvangtoeslag ontvangt, dient u wel de stopzetting aan de Belastingdienst door te geven.

Hoe kan ik de voorschool van mijn kind voor zijn/haar 4e verjaardag stopzetten?

U kunt de plaatsing van uw kind beëindigen door een email te sturen naar info@delftsepeuterspeelscholen.nl. Vermeld hier de naam van uw kind, het relatienummer, de gewenste einddatum en reden van opzegging. Houdt u rekening met een opzegtermijn van 1 maand.