Tarieven 2024

De ouderbijdrage voor de voorschool is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw gezinsinkomen. Hieronder worden de situaties genoemd met de daarbij horende tabel.

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 1 op u van toepassing. U betaalt dan een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het bruto gezinsinkomen. Nadat u een aanbod van ons heeft ontvangen, levert u uw Inkomensverklaring(en) (deze zijn op te vragen bij de belastingdienst) en een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag bij ons in.

Als u wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 2 op u van toepassing. Nadat u een aanbod van ons heeft ontvangen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Gebruik de gegevens uit de tabel 2 voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. De aanvraag dient te gebeuren tot uiterlijk 3 maanden na de maand waarin uw kind op de voorschool is gestart.
De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag hier berekenen.
 Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800-0543.

Als u niet in Delft woont, is Tabel 2 op u van toepassing. 

Tabel 1

Tarieven voorschool 2024
voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen

Prijzen per maand

van

tot

maandag/woensdag/vrijdag

dinsdag/donderdag

5 dagdelen met 

VE verwijzing*

€0

€ 22.346

€ 16

€ 15

€ 17

€ 22.347

€ 34.357

€ 20

€ 19

€ 22

€ 34.358

€ 47.278

€ 42

€ 40

€ 46

€ 47.279

€ 64.305

€ 66

€ 63

€ 72

€ 64.306

€ 92.433

€ 115

€ 109

€ 126

€ 92.434

€ 128.088

€ 195

€ 186

€ 214

€ 128.089

en hoger

€ 260

€ 247

€ 284

 

Wij factureren 40 schoolweken in 11 maanden, de maand augustus wordt niet gefactureerd.

Ouders die in de gemeente Delft wonen en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst komen in aanmerking voor bovenstaande inkomensafhankelijke ouderbijdrage tabel.
Door het inleveren van uw inkomensgegevens via een Inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst) kunnen wij uw ouderbijdrage berekenen. Daarnaast vult u een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in, welke u bij ons inlevert. Als uw inkomenssituatie tijdens de plaatsingsperiode wijzigt dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.

* Bij beschikbaarheid voor kinderen vanaf 3 jaar en 1,5 maand oud met een VE verwijzing. 

Tabel 2

Tarieven voorschool 2024
voor ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

maandag/woensdag/vrijdag – 10,5 uur per week

Uurtarief

€ 10,25

Dagen per week

3

Gemiddeld aantal uur per maand

35,00

Kosten per maand

€ 358,75

dinsdag/donderdag – 10 uur per week

Uurtarief

€ 10,25

Dagen per week

2

Gemiddeld aantal uur per maand

33,33

Kosten per maand

€ 341,67

Uitbreiding met VE verwijzing*

Uurtarief

€ 10,25

Dagen per week

5

Gemiddeld aantal uur per maand

38,33

Kosten per maand

€ 392,92

 

Wij factureren 40 schoolweken in 12 maanden. De kinderopvangtoeslag wordt in 12 maanden uitgekeerd.

Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.
Vraag de toeslag zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk 3 maanden na de maand waarin uw kind op de voorschool is gestart.

De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag hier berekenen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543.

* Bij beschikbaarheid voor kinderen vanaf 3 jaar en 1,5 maand oud met een VE verwijzing. Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanpassen van de kinderopvangtoeslag.