Hoera! Het speelleerprogramma Piramide is vernieuwd!!

Meer nieuws

30 maart 2023

Wij kunnen u met trots vertellen dat er een start is gemaakt met het nieuwe werken op de peutergroepen. Alle pedagogisch medewerkers worden getraind om met het vernieuwde Piramide programma te kunnen werken. De leerzame en leuke activiteiten van Piramide helpen de peuters om zich breed te ontwikkelen. Met de vrolijke spelletjes leren de kinderen nieuwe dingen en spelen zij met elkaar in een aantrekkelijke speelleeromgeving.

Het vernieuwde Piramide zorgt ervoor dat er veel afwisseling is in het speelaanbod waarmee alle ontwikkelingsgebieden van de peuters worden gestimuleerd. Hierbij hoort een vernieuwde inrichting van het lokaal met fijne speelhoeken. Op een aantal locaties is al goed te zien dat het speellokaal is aangepast. Met de ontdekplaat op de het digibord of op het tv-scherm zien en horen de kinderen allerlei verhalen die passen bij het geplande thema. De tekenfiguren Pippa, Bonno en Piep hebben hierin een hoofdrol. Zo worden de peuters uitgedaagd om nieuwe woordjes te leren en daarover met elkaar te praten. De grote decorplaten zetten de groepsruimte makkelijk om van Winter thema naar Lente sfeer of naar de andere thema’s van Piramide.

Zo spelen de peuters het hele daar door en ervaren zij volop plezier aan het ontdekken en leren op de voorschool!