Wat is een voorschool?

Een voorschool is een kinderopvang die een educatief programma (VVE) aanbiedt. Zodra uw kind 2 jaar is, mag hij of zij naar de voorschool. Op een voorschool ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs en worden ze voorbereid op de basisschool. De kinderen nemen deel aan kringspelletjes, zingen liedjes en maken knutselwerkjes. We werken met een vast team van pedagogisch medewerkers, waardoor uw kind altijd vertrouwde gezichten ziet. Dit zorgt niet alleen voor een gevoel van veiligheid bij uw kind, maar draagt vooral ook bij aan zijn of haar ontwikkeling.

Onze werkwijze (VVE)

De peuterspeelzaal van vroeger heeft zich ontwikkeld tot voorschool, een plek waar pedagogisch medewerkers de peuters spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en de peuters worden voorbereid op de basisschool. Op een voorschool (voorheen peuterspeelzaal) speelt en leert uw kind samen met ander kinderen en oefenen we spelenderwijs met zelfstandigheid, sociale vaardigheden, taal, rekenen en motoriek. Dit doen we aan de hand van de VVE (voor en vroegschoolse educatie) -methode Piramide en het volgsysteem KIJK!. Bij Piramide staat elke twee tot vier weken een ander thema centraal, zoals lente, feest of verkeer. Alle activiteiten zijn dan gericht op dit thema. De voorschool wordt geleid door twee pedagogisch medewerkers, die met een VVE (voor en vroegschoolse educatie) -programma werken. Kinderen hoeven geen VVE-verwijzing te hebben om naar één van onze voorscholen in Delft te mogen komen. Voorschoolse educatie is niet alleen leerzaam, maar vooral ook leuk. Samen met andere kinderen gaat uw peuter bijvoorbeeld buiten spelen, muziek maken en knutselen. Deze ervaringen op de voorschool maken de overstap naar groep 1 van de basisschool veel makkelijker!

Het verschil tussen een voorschool en een kinderopvang?

Een voorschool is een plek waar pedagogisch medewerkers de peuters spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en de peuters worden voorbereid op de basisschool. Met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-programma Piramide nemen kinderen deel aan educatieve activiteiten om een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen. Bij een kinderopvang staat het welzijn van kinderen centraal terwijl hun ouders of verzorgers aan het werk zijn. Hoewel kinderopvang ook educatieve activiteiten kan aanbieden, ligt de nadruk op toezicht, spelen en het vervullen van de dagelijkse behoeften van de kinderen.

Onze voorschool locaties

Delftse peuterspeelscholen heeft 10 voorscholen (voorheen peuterspeelzalen) in Delft, waardoor er altijd een voorschool of peuterspeelzaal bij u in de buurt is. Kinderen komen op vaste dagen naar de voorschool. Kinderen van groep 1 komen op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Kinderen van groep 2 komen op dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.30 uur. Heeft u voor uw kind een VVE verwijzing van het JGZ ontvangen? Dan plaatsen wij uw kind op de lijst voor uitbreiding naar 5 ochtenden. Hoe sneller wij de VVE verwijzing ontvangen, hoe groter de kans dat de plaatsing voor uw kind met 3 jaar en 1,5 maanden uitgebreid kan worden. Bent u benieuwd hoe een dag op een voorschool eruitziet? Wij ontvangen u graag! Neem contact op met de gewenste locatie om een afspraak te maken.

Met wie werken wij samen?

Om kinderen zo goed mogelijk te begeleiding in hun ontwikkeling, werkt Delftse peuterspeelscholen samen met andere organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De medewerkers van de JGZ kijken welke peuters in aanmerking komen voor een VVE verwijzing. De jeugdverpleegkundige is één keer per 2 maanden aanwezig in de groep om ouders te ondersteunen bij vragen gericht op de ontwikkeling en opvoeding van hun peuter. Ook verzorgen zij twee keer per jaar per voorschool een themabijeenkomst over een opvoedkundig thema. Naast het JGZ werken wij ook samen met de Openbare bibliotheek Delft (DOK), Homestart van Humanitas, Integrale Vroeghulp, Delft Support en Spel aan huis. Voor meer informatie over onze samenwerking kun u lezen op de pagina Samenwerking.

Samenwerking met basisscholen

Elke voorschool werkt samen met één of meerdere basisscholen om een doorgaande lijn voor de peuters te waarborgen, zo wordt de overstap naar de basisschool veel makkelijker! Kinderen kunnen ingeschreven worden bij de basisschool van uw keuze. Tijdens de overgang naar de basisschool worden, met toestemming van ouders, gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de basisschool verstrekt. Deze coördinatie zorgt voor een soepele overgang van de voorschool naar groep 1 van de basisschool.

Samenwerking met ouders en verzorgers

Om kinderen optimale kansen te bieden om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen hechten wij veel waarde aan samenwerking met ouders en verzorgers. Door dagelijks contact en overleg ontstaat wederzijds vertrouwen. Er is ook een Ouderbeleid waarin ons beleid over de samenwerking met ouders is beschreven. De betrokkenheid van ouders bij het VVE-programma en het thuis stimuleren van de (taal)ontwikkeling vergroot het effect van het VVE-programma. Ouders krijgen van de pedagogisch medewerkers regelmatig informatie over het thema waaraan gewerkt wordt. Deze informatie bevat ook handvatten over hoe thuis een vervolg aan de activiteiten op de voorscholen gegeven kan worden. Samen met ouders en verzorgers zorgen we voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de kinderen.

Wat zijn de kosten van een voorschool? 

De kosten voor een voorschool of peuterspeelzaal zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en -inkomen. Bekijk hier het overzicht van onze tarieven voor ouders die wel en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Inschrijven bij één van onze voorscholen

Zoals vermeld biedt voorschoolse educatie zowel plezier als ontwikkelmogelijkheden. Wilt u uw kind inschrijven voor een voorschool op één van onze 10 Delftse peuterspeelscholen? Dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website, waarop u kunt aangeven naar welke locatie uw voorkeur uitgaat. Inschrijven is mogelijk op elk gewenst moment, dit kan al vanaf de geboorte nadat uw kind een BSN heeft ontvangen, maar kan ook op latere leeftijd. Houd wel rekening met mogelijke wachttijden. Wilt u weten of er plek beschikbaar is op uw voorkeurslocatie, neem dan contact op met ons kantoor via 015-2148448. Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven, of als u nog vragen heeft, kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een peuterspeelzaal en een voorschool?

De peuterspeelzaal van vroeger heeft zich ontwikkeld tot voorschool, een plek waar pedagogisch medewerkers de peuters spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en peuters worden voorbereid op de basisschool.

Is een voorschool verplicht?

Het is niet verplicht om uw kind naar een voorschool te brengen, maar het is wel verstandig. Een voorschool draagt bij aan een soepele overstap naar de basisschool en kan helpen voorkomen dat kinderen met een achterstand op school beginnen. Voorscholen bieden een stimulerende omgeving waar kinderen spelenderwijs kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen, waardoor eventuele achterstanden kunnen worden voorkomen.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar een voorschool?

Een voorschool of peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Zodra uw kind 2 jaar wordt, ontvangen wij uw kind graag op één van onze voorscholen in Delft. Schrijf uw kind wel tijdig in voor een voorschool. Zo is de kans op een plekje het grootst.

Wanneer kan ik mijn kind het best inschrijven voor een voorschool?

Inschrijven is mogelijk op elk gewenst moment, dit kan al vanaf de geboorte nadat uw kind een BSN heeft ontvangen, maar kan ook op latere leeftijd. Houd wel rekening met mogelijke wachttijden. Als u wilt weten of er plek beschikbaar is op uw voorkeurslocatie, neem dan contact op met ons kantoor via 015-2148448.

Wat zijn de openingstijden van een voorschool?

Wij werken op al onze locaties met vaste groepen, die minimaal 10 uur per week met de methode Piramide werken.
Kinderen die geplaatst zitten in groep 1 komen op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
Kinderen die geplaats zitten in groep 2 komen op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 13.30 uur.
Het is niet mogelijk om een andere combinatie van dagen te kiezen.

Ik woon niet in Delft, kan mijn kind dan wel in Delft naar een voorschool?

Kinderen die niet woonachtig zijn in Delft, kunnen ook geplaatst worden op onze locaties. Tabel 2 is dan van toepassing.

 

Inschrijven