Minimax3v

Alle locaties van Delftse peuterspeelscholen zijn voorscholen waar wordt gewerkt met de VVE (voor en vroegschoolse educatie) -methode Piramide. Voor meer informatie zie werkwijze/programma’s. Alle peuters op de voorschool nemen deel aan dit programma. Vanuit de overheid zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor peuters die vanuit het JGZ een VE (voorschoolse educatie) verwijzing hebben ontvangen.

Peuters die op indicatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een VE verwijzing hebben ontvangen, kunnen vanaf de leeftijd van ruim 3 jaar uitbreiding van de opvanguren aangeboden krijgen. Peuters die geplaatst zitten op groep 1 (maandag, woensdag en vrijdag) ontvangen bij beschikbaarheid een aanbod voor uitbreiding met groep 2 (dinsdag en donderdag). Peuters die geplaatst zitten op groep 2 (dinsdag en donderdag) ontvangen bij beschikbaarheid een aanbod voor uitbreiding met groep 1 (maandag, woensdag en vrijdag). De opvanguren breiden in beide situaties uit naar 20,5 uur opvang per week. Ouders krijgen maandelijks een factuur voor 11,5 uur opvang per week, de overige 9 uur zijn gratis. Ouders zijn niet verplicht om van de aangeboden uitbreiding gebruik te maken.