Alle voorscholen zijn geopend tijdens de schoolweken van het basisonderwijs. Hieronder vindt u het vakantierooster van het schooljaar (2023/2024)

Vakantierooster

2023/2024

Herfstvakantie
14-10-2023 - 22-10-2023
Kerstvakantie
23-12-2023 - 07-01-2024
Voorjaarsvakantie
17-02-2024 - 25-02-2024
Goede Vrijdag
29-03-2024 - 29-03-2024
Pasen
31-03-2024 - 01-04-2024
Meivakantie
27-04-2024 - 12-05-2024
Pinksteren
19-05-2024 - 20-05-2024
Zomervakantie
13-07-2024 - 25-08-2024