Voordat uw kind naar de voorschool gaat, kunt u samen met uw kind naar Samenspel. U kunt ook naar Samenspel als uw kind al gebruik maakt van de voorschool.

Samenspel is een spelochtend bedoeld voor ouders en kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

Bij Samenspel speelt u samen met uw kind om zo de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De ochtend wordt begeleid door een ervaren pedagogisch medewerker.

Op de samenspelochtend kunt u met uw kind:

  • spelen met een groot aanbod van spelmateriaal
  • knutselen
  • voorlezen
  • zingen
  • dansen en bewegen
  • andere ouders ontmoeten

Samenspel is geopend tijdens de basisschoolweken en kost € 1,00 per keer. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, u bent tijdens de schoolweken iedere donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur van harte welkom!

Locatie
Basisschool de Horizon
Brahmslaan 42
2625 BW Delft